Český jazyk‎ > ‎

2I, 2L

16.3 - konstrukce gramatických tvarů - pravopisně.cz-samostatně zopakovat a prostudovat informace o příslovcích, procvičit pomocí pravopisných cvičení a kvízů na těchto stránkách
        - kontrola proběhne online testem v následujících dnech
Comments